Welkom op het Domein Ter Speelbergen, gelegen te Beerzel-Putte.
In 1951-1952 bouwde Jozef Weyns zijn huis volgens eigen inzichten met authentieke materialen die hij heeft gered uit hoeves en gebouwen in heel Vlaanderen.

Deze heemstee geldt als rechtstreekse voorloper van Bokrijk. Het verhaal van de bouw en inrichting van het huis werd te boek gesteld in Het verhaal van ons huis, in 1954 uitgegeven bij het Davidsfonds.

Verder herbergt het domein Ter Speelbergen een schuurtje afkomstig uit Kasterlee en een grote tuin. Ook een bakhuis afkomstig uit Diepenbeek werd op traditionele manier in de tuin van Ter Speelbergen heropgebouwd. Het moest verdwijnen voor de aanleg van de Boudewijn-autosnelweg (E313).

De vzw Kempens Landschap verwerft het domein Ter Speelbergen in 2006. Zo wordt het publieke karakter van de site verzekerd. De opdracht van de vereniging leunt nauw aan bij het gedachtegoed van wijlen dr. Jozef Weyns: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van haar bezit. 

Dankzij deze bestemming kan ook u, beste lezer, er regelmatig terecht tijdens de culturele evenementen van onze vzw.