Op verschillende plaatsen in Ter Speelbergen bevond zich de omvangrijke bibliotheek van Jozef Weyns, die later door zijn echtgenote nog werd aangevuld. Daarnaast bezat hij een grote collectie tijdschriften en overdrukken, zowel van zijn eigen publicaties als van andere.

De bibliotheek is ingevoerd in een databestand en telt meer dan 9.000 nummers. Het grootste deel van de bibliotheek handelt over heemkunde, volkskunde, (streek-)geschiedenis, kunst, Afrika, literatuur en toerisme, lopende van eind 19e eeuw tot 2001.

Het dia-archief, fotoarchief en de verzameling steekkaarten met onderzoeknotities en foto’s blijven op het domein Ter Speelbergen bewaard, en zijn net als de bibliotheek elektronisch ontsloten.

Enkele van de vele werken van de hand van Dr. Jozef Weyns zijn o.a.

Het verhaal van ons huis, Davidsfonds, 1954
Bokrijkse berichten, o.a. deel VI Het Kempisch Boerenhuis, 1960
Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkscultuur, Heideland, 1961
Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen, Verbond voor Heemkunde 1963
Brieven uit mijn Bakhuis, in eigen beheer, 1967
Vlaamse hoeven, vorm en sfeer, Van In 1967
Bokrijk, zin en zijn, Tielt Lannoo, 1970

De meeste van deze werken zijn niet meer in de handel te verkrijgen, maar nog wel te vinden in archieven, tweedehands boekhandels, of hier en daar op boekenmarkten…
Verder werden er destijds in totaal 1.100 publicaties genoteerd door Frans Sillis, Koninklijke Bibliotheek, Brussel.

Inventaris van de archieven

 • De archieven worden bewaard in het AMVC/Letterenhuis, Minderbroedersstraat 2 te 2000 Antwerpen.
  Voor inzage vraagt u voorafgaandelijk toestemming aan zoon Lodewijk Weyns - weyns-suharti@telenet.be.
 • De reeks foto’s, dia’s en fiches worden bewaard in Ter Speelbergen, Peredreef 5 te 2580 Beerzel. 

Beide archieven zijn ontsloten door zowel een klassieke gedrukte inventaris, als door een elektronisch databestand. De historici Sam Van Clemen en Sofie Wauters namen zowel het archief dat in het AMVC/Letterenhuis in Antwerpen berust als de privé-archieven in Ter Speelbergen door. De neerslag van hun werk is een wetenschappelijke inventaris, die ook als elektronisch databestand beschikbaar is. U kan het hier downloaden.

Inventaris Weyns 2007
PDF – 460,4 KB 941 downloads

Verschenen na zijn overlijden

 • Haard en Heem, Heistse Heemkring Die Swane, 1984. Het werk is nog te vinden in Erfgoedbibliotheken.
 • Achter de traditie. Op zoek naar een levend verleden. Leven en werk van Jozef Weyns - 2008, Provinciebestuur Antwerpen
  Met de steun van het Provinciaal Bibliotheek Centrum en van de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zette de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns een aantal initiatieven op het getouw. De publicatie van deze bio-bibliografie is de voorlopige apotheose. Het werk is intussen uitverkocht.
 • Hartelijkst van huis tot huis, Robert Lenaerts 
  Brieven van Jozef Weyns (1913-1974), auteur Robert Lenaerts, 2013
  In 2013 herdachten we de 100e geboortedag van Dr Jozef Weyns met o.a. de uitgave van een mooi geïllustreerd en uniek boek over de grondlegger van Bokrijk, bezieler van heemkunde en erfgoedzorg, volkskundige…  De vele duizenden brieven die Jozef Weyns schreef en ontving, vormen voor het nieuwe boek een bijzondere invalshoek. Dankzij deze briefwisseling (uit het archief van het Letterenhuis Antw.), krijgt de lezer een boeiende kijk op de persoon die Jozef Weyns was als heemkundige en als conservator van het Openluchtmuseum van Bokrijk, maar evenzeer als mens en als gezinshoofd.

nog te verkrijgen

 • Volkshuisraad in Vlaanderen, Dr. Jozef Weyns 
  Dit uitgebreide standaardwerk verscheen in 1974 in eigen beheer. Jozef Weyns had er net de laatste hand aan gelegd.
  Het kreeg de prijs voor het Beste Boek, Rijksuniversiteit Gent.
  In 1999 werd dit vierdelige naslagwerk van Dr. Jozef Weyns heruitgegeven.
  Prijs 4-delig werk: 150 €, excl. verzendkosten
 • Hartelijkst van huis tot huis, Robert Lenaerts
  Brieven van Jozef Weyns (1913-1974), auteur is zijn schoonzoon en historicus Robert Lenaerts.
  Prijs: 20 €, excl. verzendkosten

Beide werken zijn nog in voorraad. Bestellen kan bij katelijne.weyns@gmail.com