Lied Mijn Heem - U kan het hier beluisteren... 

(bron: ooit aan familie Weyns bezorgd door BRT-radio, via familie Bert Leysen of mevrouw Feremans?)