De vzw Speelbergen-heem-dr. Jozef Weyns kwam in december 2005 tot stand. Ze heeft tot doel: het in stand houden, het beheren en het ontsluiten van het cultuurhistorisch, bouwkundig, landschappelijk en natuurkundig patrimonium van het domein Ter Speelbergen en van het geestelijk erfgoed van dr. Jozef Weyns.

Zij heeft verder tot doel het bestuderen, ondersteunen, uitbouwen, promoten en communiceren van erfgoed, heemkunde, volkskunde en folklore in al deze dimensies.
De eerste concrete doelstelling van de vzw betrof de ontsluiting van de omvangrijke bibliotheek en de archieven van het echtpaar Weyns-Mijlemans.
In het kader van de tweede doelstelling organiseert de vzw op geregelde tijdstippen culturele activiteiten op het Domein Ter Speelbergen. U leest er meer over in de Cultuurkalender.

Leden van de Raad van Bestuur

 • Ludo Helsen, voorzitter vzw Speelbergen-Heem-Dr Jozef Weyns
  Bezieler Kempens Landschap, voorzitter Heemkunde en Erfgoed
  Ere-gedeputeerde Provincie Antwerpen
 • Lili Stevens, penningmeester
  Ondervoorzitter Antwerpse provincieraad, 1e schepen Duffel, lesgever Instituut Maria Govaerts Heist-o/d-Berg
 • Katelijne Weyns, secretariaat en organisatie
  Cursusontwikkeling & online coach competentieversterking VDAB
 • Robby Goovaerts, communicatie
  Bibliotheek en Cultuur gemeente Putte, voorzitter Davidsfonds Putte-Beerzel-Peulis-Grasheide
 • Harry Beuckelaers

  Ere-ondervoorzitter Provincieraad Antwerpen en Ere-schepen Puurs-Sint-Amands

 • Lodewijk Weyns 
  Psychiater, Heist-op-den-Berg
 • Willy Bens
  Architect en adviseur bouwkundig erfgoed, studiebureel Heemschut, Beerzel
 • Tim Nijs
  Woont in Herentals, Kwaliteitsverantwoordelijke Healthcare Kuehne & Nagel Geel
 • Rik Van den Broeck
  Adviserend lid op afstand, gewezen voorzitter Heemkring Heist-o/d-Berg, Dienst Cultuur