Landelijk wonen

Is er iets innigers, waardevollers uit het menselijk bezit dan de menselijke woning?
Zij toch beschermt ons tegen regen, wind en koude. Zij is ook een schutse tegen het kwaad dat mens en buitenwereld ons kunnen doen. Ze is een kleine, warme vesting die ons veilige afzondering, rust en ruimte, vrijheid en vrede bezorgt. 
Gelukkig de mens, omdat hij een woning heeft!

Een eigen, wonnig nest: waar is de mens die daarover niet heeft zitten dromen? 
Ik zie het staan, met groen omgord. Vergroeid is 't met de aarde. In zijn brede, rustige vormen sluit het de indruk van veiligheid, duurzaamheid, geborgenheid en rust. En alle dingen van het huis verklappen u dat het onder het dikke, rieten, ruime dak gezellig is, behaaglijk, welgedaan en warm...     

Uit:  'Het verhaal van ons huis', Dr J. Weyns, Keurreeks Davidsfonds, 1954


Architect Willy Bens, schoonzoon van Dr Jozef Weyns, bundelde zijn eigen ontwerpen van traditionele en landelijke bouwelementen in een handboek 'Restauratie en herbestemming van boerderijen'.

'Het is meer dan de moeite om stil te staan bij de restauratie en herbestemming van de boerderij. We doen dit niet alleen uit liefde voor de schoonheid, maar zeker ook voor de waarde en de betekenis van de gebouwen op het platteland zelf. De zorg voor het behoud is daarvan de kern.'

Handboek Boerderijen WB
PDF – 5,5 MB 386 downloads